Monday, 18/01/2021 - 10:58|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 69 hồ sơ thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục hành chính Mã số hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ Tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Trả kết quả qua bưu chính
1 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia 1.000691.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 4
2 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000715.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 4
3 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục 1.001714.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2
4 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên 1.000729.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2
5 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục 1.005081.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 4
6 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 1.001000.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 4
7 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại 2.001987.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 4
8 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên 1.005144.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2
9 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục 1.006388.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 4
10 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục 1.005074.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 4
11 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại 1.005067.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 4
12 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông 1.005070.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 4