Thursday, 19/07/2018 - 18:20|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Vũ Mỹ Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914536566
  • Email:
   longvm.vp@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Nguyên Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0903.219.863
  • Email:
   hoangvn@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Xuân Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913.269.225
  • Email:
   canhtx.vp@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912.369.891
  • Email:
   tuantv.vp@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Văn Nguồn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   0912 276 590
  • Email:
   nguonlv.tt@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Huy Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913 009 609
  • Email:
   khoanh.tt@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Khắc Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0984825491
  • Email:
   vinhlk.tt@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Sĩ Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915 392 500
  • Email:
   hails.tt@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hà Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945 264 684
  • Email:
   huonght.tt@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Hợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   0984 091 323
  • Email:
   hoinv.tt@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Như Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0888 534 191
  • Email:
   queln.vp@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912 275 092
  • Email:
   tuannn.vp@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: