Sunday, 29/11/2020 - 20:56|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Tạ Hồng Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Sở
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913113568
  • Email:
   luuth.bgd@thanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Sở
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0912987739
  • Email:
   hangpt.bgd@thanhhoa.edu.vn
 • Trần Văn Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Sở
  • Học hàm, học vị:
   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0912054501
  • Email:
   thuctv.bgd@thanhhoa.edu.vn