Wednesday, 25/05/2022 - 20:13|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Thanh
Phó Giám đốc Sở Bùi Thị Thanh
Ngày tháng năm sinh 08/02/1971
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ QLGD
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0982133672
Email thanhbt.bgd@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách