Tuesday, 07/07/2020 - 19:13|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Hoàng Văn Thi
Phó Giám đốc sở Hoàng Văn Thi
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Trình độ Tiến Sĩ
Điện thoại 0912 276 373
Email hoangvanthi@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách