Sunday, 18/08/2019 - 18:01|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Hoàng Văn Thi
Phó Giám đốc sở Hoàng Văn Thi
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Trình độ Tiến Sĩ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0912 276 373
Email hoangvanthi@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội