Tuesday, 07/07/2020 - 19:47|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Lê Văn Hoa
Phó Giám đốc sở Lê Văn Hoa
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ thạc sĩ
Điện thoại 0916 259 888
Email hoalv.bgd@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách