Friday, 20/05/2022 - 18:41|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Dĩnh
Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Dĩnh
Ngày tháng năm sinh 03/05/1972
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ QLGD
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0986930803
Email dinhnv.bgd@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách