Wednesday, 25/05/2022 - 19:52|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Tạ Hồng Lựu
Phó Giám đốc Sở Tạ Hồng Lựu
Ngày tháng năm sinh 24/05/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ QLGD
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0913113568
Email luuth.bgd@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách