Wednesday, 25/05/2022 - 20:26|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Trần Văn Thức
Giám đốc Sở Trần Văn Thức
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Điện thoại 02373.852.328
Email thuctv.bgd@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách