Friday, 20/05/2022 - 17:17|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Tuấn
Chuyên viên Nguyễn Đức Tuấn
Giới tính Nam
Điện thoại 0949.021.459
Email tuannd.cdn@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách