Friday, 20/05/2022 - 17:32|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên Nguyễn Thị Huyền
Giới tính Nữ
Điện thoại 0968.363.439
Email huyennt.cdn@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách