Friday, 20/05/2022 - 17:51|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Bùi Trí Thức
Chuyên viên Bùi Trí Thức
Giới tính Nam
Trình độ thạc sĩ
Điện thoại 0915 789 986
Email thucbt.pc@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách