Friday, 20/05/2022 - 18:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Hà Thị Anh Đào
Chuyên viên Hà Thị Anh Đào
Ngày tháng năm sinh 25/03/1979
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0948605705
Email daohta.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách