Friday, 20/05/2022 - 18:31|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Quang Huy
Chuyên viên Lê Quang Huy
Giới tính Nam
Trình độ thạc sĩ
Điện thoại 0915 871 181
Email huylq.ktkd@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách