Tuesday, 17/05/2022 - 17:53|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trung Thực
Chuyên viên Nguyễn Trung Thực
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0947251868
Email thucnt.tccb@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách