Wednesday, 25/05/2022 - 19:52|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tuấn Hùng
Họ và tên Nguyễn Tuấn Hùng
Ngày tháng năm sinh 27/08/1980
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0913721558
Email hungnt.tt@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách