Tuesday, 17/05/2022 - 18:23|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Ứng Thị Phượng
Phó chánh văn phòng Ứng Thị Phượng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ QLGD
Trình độ Đại học
Điện thoại 0973 737 398
Email phuongut.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách