Wednesday, 25/05/2022 - 20:45|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Hồ Văn Viện
Chuyên viên Hồ Văn Viện
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0975123219
Email vienhv.gdtx@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách