Wednesday, 01/04/2020 - 20:28|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hương
Chuyên viên Lê Thị Hương
Giới tính Nữ
Điện thoại 0982 488 242
Email huonglt.gdtx@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách