Friday, 20/05/2022 - 17:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hương
Chuyên viên Lê Thị Hương
Giới tính Nữ
Điện thoại 0982 488 242
Email huonglt.gdtx@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách