Wednesday, 25/05/2022 - 19:43|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Chi
Chuyên viên Nguyễn Văn Chi
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại Học
Điện thoại 0977595585
Email chinv.gdtx@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách