Wednesday, 25/05/2022 - 20:57|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Trần Mạnh Tường
Chuyên viên Trần Mạnh Tường
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0909898868
Email tuongtm.gdtx@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách