Wednesday, 25/05/2022 - 19:47|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Đinh Thị  Thúy Hoa
Chuyên viên Đinh Thị Thúy Hoa
Giới tính Nữ
Điện thoại 0915 126 685
Email hoadtt.gdmn@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách