Wednesday, 25/05/2022 - 21:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Kim Dung
Chuyên viên Lê Thị Kim Dung
Giới tính Nữ
Điện thoại 0913 293 053
Email dungltk.gdmn@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách