Wednesday, 25/05/2022 - 19:34|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Xuân Sơn
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Xuân Sơn
Ngày tháng năm sinh 08/12/2017
Giới tính Nữ
Điện thoại 01662.908.089
Email sonntx.gdmn@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách