Wednesday, 25/05/2022 - 20:44|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Trương Thị Hạnh
Trưởng phòng Trương Thị Hạnh
Ngày tháng năm sinh 08/12/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0915.772.858
Email hanhtt.gdmn@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách