Tuesday, 17/07/2018 - 20:28|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Hắc Xuân Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914 869 188
  • Email:
   phuochx.gdth@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hồng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0963 408 888
  • Email:
   phonglh.gdth@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0918 660 365
  • Email:
   diepnt.gdth@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Vinh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915.037.277
  • Email:
   longtv.gdth@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982.758.527
  • Email:
   thangnv.gdth@thanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: