Friday, 20/05/2022 - 18:29|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Hắc Xuân Phước
Phó trưởng phòng Hắc Xuân Phước
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0914869188
Email phuochx.gdth@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách