Friday, 20/05/2022 - 16:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hồng Phong
Chuyên viên Nguyễn Hồng Phong
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0963408888
Email phongnh.gdth@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách