Wednesday, 01/04/2020 - 20:37|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Trịnh Vinh Long
Trưởng phòng Trịnh Vinh Long
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 09125073277
Email longtv.gdth@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách