Friday, 20/05/2022 - 17:20|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Trịnh Vinh Long
Trưởng phòng Trịnh Vinh Long
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0915073277
Email longtv.gdth@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách