Thứ tư, 18/05/2022 - 10:28|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Bùi Văn Thao
Chuyên viên Bùi Văn Thao
Giới tính Nam
Điện thoại 0983 138 636
Email thaobv.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách