Tuesday, 17/05/2022 - 18:10|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Đỗ Xuân Huy
Phó trưởng phòng Đỗ Xuân Huy
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0988 719 039
Email huydx.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách