Tuesday, 17/05/2022 - 18:57|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Dương Đình Sĩ
Chuyên viên Dương Đình Sĩ
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0912 980 656
Email sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách