Thứ ba, 17/05/2022 - 17:29|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Ngọc Tú
Chuyên viên Lê Ngọc Tú
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Điện thoại 0915 469 911
Email tuln.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách