Wednesday, 25/05/2022 - 20:12|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Mai Công Mãn
Trưởng phòng Mai Công Mãn
Ngày tháng năm sinh 08/12/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0949.142.688
Email manmc.gdrth@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách