Friday, 20/05/2022 - 18:24|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thế Hải
Chuyên viên Nguyễn Thế Hải
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0947 418 558
Email haint.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách