Friday, 20/05/2022 - 17:30|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phương
Chuyên viên Nguyễn Thị Phương
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0902899222
Email phuongnt.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách