Friday, 20/05/2022 - 17:20|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Hồ
Chuyên viên Nguyễn Văn Hồ
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Điện thoại 0912 582 323
Email honv.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách