Wednesday, 25/05/2022 - 21:10|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Trịnh Trọng Nam
Phó trưởng phòng Trịnh Trọng Nam
Ngày tháng năm sinh 08/12/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0904.625.757
Email namtt.gdrth@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách