Thứ ba, 17/05/2022 - 19:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Bùi Văn Ất
Chuyên viên Bùi Văn Ất
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0986 966 776
Email atbv.khtc@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách