Tuesday, 17/05/2022 - 17:11|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Đỗ Thủy
Chuyên viên Đỗ Thủy
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0978822882
Email thuyd.khtc@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách