Thứ ba, 17/05/2022 - 17:09|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thế Long
Chuyên viên Nguyễn Thế Long
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0913 293 588
Email longnt.khtc@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách