Friday, 20/05/2022 - 17:56|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Phụng
Phó trưởng phòng Nguyễn Văn Phụng
Giới tính Nam
Điện thoại 090 444 6789
Email phungnv.khtc@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách