Wednesday, 25/05/2022 - 19:46|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Phạm Anh Giang
Phó trưởng phòng Phạm Anh Giang
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Trình độ Tiến sĩ
Điện thoại 0912133135
Email giangpa.khtc@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách