Wednesday, 25/05/2022 - 21:12|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Trịnh Hữu Nghĩa
Trưởng phòng Trịnh Hữu Nghĩa
Giới tính Nam
Trình độ thạc sĩ
Điện thoại 0912 135 212
Email nghiath.khtc@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách