Friday, 20/05/2022 - 17:22|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Trương Vân Anh
Chuyên viên Trương Vân Anh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0913 019 474
Email anhtv.khtc@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách