Friday, 20/05/2022 - 18:52|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Âu Anh Tuấn
Chuyên viên Âu Anh Tuấn
Giới tính Nam
Trình độ thạc sĩ
Điện thoại 0913 828 670
Email tuanaa.ktdg@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách