Wednesday, 01/04/2020 - 22:23|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Hoàng Mạnh Thắng
Phó trưởng phòng Hoàng Mạnh Thắng
Ngày tháng năm sinh 08/12/2017
Giới tính Nam
Điện thoại 0913.349.164
Email thanghm.ktdg@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách