Friday, 20/05/2022 - 18:56|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Hoàng Mạnh Thắng
Trưởng phòng Hoàng Mạnh Thắng
Ngày tháng năm sinh 08/12/2017
Giới tính Nam
Điện thoại 0913.349.164
Email thanghm.ktdg@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách