Friday, 20/05/2022 - 18:23|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Võ Anh Minh
Chuyên viên Võ Anh Minh
Giới tính Nam
Trình độ thạc sĩ
Điện thoại 0943 330 898
Email minhva.ktdg@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách