Friday, 20/05/2022 - 18:07|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Trần Đức Khoản
Phó trưởng phòng Trần Đức Khoản
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0983772356
Email khoantd.gdcn@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách