Wednesday, 25/05/2022 - 19:40|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Trịnh Văn Tâm
Trưởng phòng Trịnh Văn Tâm
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0972397068
Email tamtv.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách